Praktyka mindfulness

RUBiN

RUBiN

Bob Stahl, Elisha Goldstein Tą bar­dzo cie­ka­wą, nie­for­mal­ną prak­ty­kę uważ­no­ści mo­że­cie zna­leźć w książ­ce...

czytaj dalej