Regulamin Sklepu

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.mindfulnesspolska.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep prowadzony jest przez firmę: Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzickaul. Kanadyjska 29, 05-500 Józefosław
  NIP 7822058880, REGON 146872988
  email: sklep@mindfulnesspolska.pl
  telefon: +48 606 699 106
  nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7498 3578
 1. Adres do korespondencji jak wyżej.
 2. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Realizuj”. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11: 00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzicka zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN).
 8. Ceny podane zawierają VAT lecz nie zawierają kosztów przesyłki.
 9. Sklep na zakupiony towar wystawia paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy lub osoby.
 10. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, możliwe jest też odebranie towaru osobiście.

III. Metody płatności

  1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
  2. Przelew bankowy (przelew z konta na konto).
  3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (za pośrednictwem firmy kurierskiej).
  4. Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
  5. Płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego (tylko gotówką).

  IV. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy (wypełniany i odsyłany w wersji papierowej lub elektronicznej tylko wtedy gdy chcesz odstąpić od umowy)

  Niniejszym informuję, że wycofuję się z umowy sprzedaży następujących towarów: ……..

  Data zamówienia (*) / odbioru (*),
  Nazwa odbiorcy,
  Adres odbiorcy,
  Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej), Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.Formularz możesz odesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@mindfulnesspolska.pl lub na adres: Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzicka, ul. Kanadyjska 29, 05-500 Józefosław

  1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres karencji wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów.
  2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas poinformować Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzicka, ul. Kanadyjska 29, 05-500 Józefosław, sklep@mindfulnesspolska.pl, +48 606 699 106) o wycofaniu się z tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
  3. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.
  4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, jak w początkowej transakcji, chyba, że wyraźnie uzgodniono inaczej. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania. Towary prosimy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi, do wysokości pozwalającej przywrócić im pierwotny charakter.

  V. Zasady wysyłki zamówionego towaru

  1. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
  2. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Zalecamy zakup kilku produktów w jednym koszyku, aby uniknąć powielania kosztów transportu.
  3. Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony. Prosimy o sprawdzenie przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została naruszona podczas transportu.
  4. Przesyłki pobraniowe wysłane do Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzicka nie będą odbierane.
  5. Stan realizacji zamówienia i przesyłki: Jeśli podczas zamówienia założyłeś konto – status sprawdzisz po zalogowaniu się. Jeśli nie zakładałeś konta – sprawdź bez logowania stan realizacji zamówienia (podając numer zamówienia oraz swój e-mail).

  VI. Dane osobowe i polityka cookies

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.

  VII. Postanowienia końcowe

   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującą, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
   2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
   4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2021.