POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator Twoich danych osobowych

Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzicka z siedzibą w Józefosławiu pod adresem: ul. Kanadyjska 29, 05-500 Józefosław; NIP 7822058880, REGON 146872988.

 1.   Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kontaktuj się adresem e-mail  kontakt@mindfulnesspolska.pl

3. Cele w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe

Poniżej znajdziesz listę celów i podstawę prawną.

a) Realizacja zamówień i obsługa umów

Składając zamówienie na nasze usługi i produkty, podajesz dane niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury. Ponadto system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.

Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania (w przypadku treści cyfrowych).

Zawierając umowę przetwarzamy Twoje dane osobowe także po to, aby wykonać świadczenia przewidziane w umowie, jaka została zawarta. Zakres danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzebne do wykonania umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

b) Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy

Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO

c) Obsługa newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazujesz swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Ponadto system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, zbierane są w celu analizy zachowań subskrybentów newslettera po to aby optymalizować działania mailingowe.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się z nami.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

d) Kontakt i obsługa korespondencji

Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych itp., w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt oraz obsłużyć naszą korespondencję.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

e) Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych

W związku z wykonywaniem umów realizujemy obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury, włączenia faktury do naszej dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentacji itp. Aby wystawić fakturę, przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP. Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego

f) Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń

Korzystanie z naszej Strony, jak również zawarcie umowy z nami, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po naszej lub Twojej stronie. W związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

g) Obsługa mediów społecznościowych

Jeżeli obserwujesz nasz profil w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, widzimy Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

h) Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

i) Zapewnienie funkcjonowania odtwarzaczy multimedialnych, wtyczek społecznościowych oraz komentarzy z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

Osadzamy na stronie nagrania wideo z zewnętrznych serwisów, korzystamy z wtyczek społecznościowych oraz systemu obsługi komentarzy. Wszystkie te narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe.

Z poziomu narzędzi nie mamy wglądu do innych informacji, ponadto informacje te nie są nam do niczego potrzebne – Informacje Anonimowe przetwarzane są wyłącznie po to, żeby mogły działać odtwarzacze multimedialne, komentarze i wtyczki społecznościowe.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

j) Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do Wykonaniach tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są nam potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. Informacje Anonimowe

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat informacje związane z korzystaniem z naszej Strony, a w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na Stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz na Stronę,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są niniejszej Polityce prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na Stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (np. ustawianie, targetowanie i kierowanie reklam).

 1. Pochodzenie Twoich danych osobowych

W większości przypadków mamy je od Ciebie. Otrzymujemy je gdy składasz zamówienie, przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy, kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapisujesz się na newsletter, pobierasz darmowe produkty a także korzystasz z funkcjonalności dostępnych na naszej Stronie lub w zewnętrznych serwisach (np. społecznościowych).

Ponadto w wyjątkowych przypadkach możemy uzyskać Twoje dane osobowe także z innych źródeł, np. w sytuacji, gdy podmiot, który Cię zatrudnia, wskazuje nam Twoje dane jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową, albo gdy reprezentujesz podmiot, który zawiera z nami umowę.

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, wprowadzamy konieczne usprawnienia itp. 

 1. Czas przechowywania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych. Zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Poniżej znajdziesz opis okresów przetwarzania:

 • Realizacja zamówień i zawartej umowy – dane związane z umową są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;
 • Reklamacje i odstąpienia od umowy – dane związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy są przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy;
 • Newsletter – dane związane z newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z newslettera. Pomimo rezygnacji z newslettera Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego;
 • Komentarze / opinie – dane związane z zamieszczeniem komentarza / opinii będą przetwarzane do czasu, aż nie usuniesz komentarza lub opinii;
 • Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami;
 • Obowiązki podatkowe i księgowe – dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego;
 • Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);
 • Media społecznościowe – dane związane z grupami odbiorców będą przetwarzane do czasu, gdy zrezygnujesz z interakcji z nami w mediach społecznościowych;
 • Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym czasie albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z nami przesyłając wiadomość na email: kontakt@mindfulnesspolska.pl. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca – Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerze;
 • dostawca systemu mailingowego – na potrzeby korzystania z systemu mailingowego;
 • dostawca systemu do fakturowania – na potrzeby wystawienia faktury;
 • dostawca systemu do obsługi klienta – na potrzeby kontaktu z nami w związku z obsługą Twojego zamówienia;
 • dostawca systemu do składania zamówień – na potrzeby składania zamówień w ramach naszych Stron;
 • dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania – na potrzeby przesyłania formularzy widocznych na stronie lądowania;
 • biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
 • kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;
 • obsługa techniczna Strony – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
 • podmiot realizujący zamówienia, firma kurierska, Poczta Polska – na potrzeby obsługi logistycznej zamówień, których przedmiotem jest produkt fizyczny,
 • pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem. W szczególności dotyczy to rozwiązań informatycznych, jakie wykorzystujemy w swojej działalności.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

9. Uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Posiadasz:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO.

 1. Pliki cookies

Nasza Strona wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 1. Podstawa korzystania z plików cookies

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, chyba, że są one niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na danej Stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

 1. Zarządzanie plikami cookies

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej Stronie oraz powodować trudności w korzystaniu ze Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 1. Cele w jakich korzystamy z plików cookies własnych

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów Strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na Stronie, obsługa newslettera itp.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

 1. Śledzenie zachowań podejmowanych w ramach naszych Stron

Korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszych Stronach.

16. Zmiany w dokumencie „Polityka prywatności”

Możemy zmieniać tę Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa.