Media

Michael

Michael

Spotkanie z Mi­cha­elem San­der­so­nem i Mar­tą Ku­li­gow­ską Ja­kiś czas te­mu mia­łam ogrom­ną przy­jem­ność...

czytaj dalej
Mic

Mic

Wywiad w Programie Pierwszym Polskiego Radia „Problem z głowy” w Programie Pierwszym Polskiego Radia „Mam czę­sto...

czytaj dalej
Pa

Pa

Artykuł Aleksandry Nowakowskiej "Nie umiem odpocząć" artykuł Aleksandry Nowakowskiej “Szar­pię się, zma­gam, zja­da...

czytaj dalej
Lindt Polska

Lindt Polska

Spotkanie z fir­mą Lindt Pol­ska W mar­cu 2017r. mie­li­śmy cu­dow­na oka­zję wziąć udział w przy­go­dzie z fir­mą...

czytaj dalej
Uroda

Uroda

Uroda życia Jak ważny jest oddech, i że jest najważniejszy, uświadomiłam sobie tak naprawdę kilka miesięcy temu...

czytaj dalej