Joga – Siad skrzyżny – Sukhasana

Joga – Siad skrzyżny – Sukhasana

Sukhasana – siad skrzyżny (ta pozycja ma również nazwę Svastikasana) Znaczenie: sukh = radość, komfort, szczęście, zachwyt                  asana = pozycja Usiądź na środku maty lub dywanu z wyprostowanymi nogami. Następnie skrzyżuj nogi i ustaw kostki pod kolanami....
Joga – Pozycja trójkąta – Trikonasana

Joga – Pozycja trójkąta – Trikonasana

Angelika Kucharska Tri­ko­na­sa­na (tri­ko­na = trój­kąt, asa­na = po­zy­cja) 1. Stań w roz­kro­ku na środ­ku ma­ty. 2. Pra­wą sto­pę skie­ruj do przo­du, ustaw ją rów­no­le­gle do dłuż­szej kra­wę­dzi ma­ty. Pa­mię­taj o pod­cią­gnię­ciu rzep­ki ko­la­no­wej i...