Susan Gillis Chapman, Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się

"

Jak używać głębokiego słuchania i uważnego mówienia, żeby umacniać nasze związki z ludźmi, łagodzić konflikty i osiągać cele???

Dziś coraz częściej nasz bezpośredni kontakt z innymi ludźmi zastępują sms-y i maile. Taka „zamknięta” komunikacja nie pozwala wykorzystać możliwości naszych i naszych rozmówców. Tymczasem dobre porozumiewanie się to podstawa każdego udanego związku – w małżeństwie, rodzinie, wśród przyjaciół i współpracowników. A praktyka uważności pomaga porozumiewać się lepiej i skuteczniej.

Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się to: milczenie, odzwierciedlenie, zachęcanie, dostrzeganie i reagowanie.

A oto proste ćwiczenia, dzięki którym zmienisz to, jak mówisz i słuchasz:

  • Klucz do uważnej obecności tu i teraz: czujne ciało, czułe serce, otwarty umysł – by wyeliminować wszystko, co nas rozprasza.
  • Klucz do uważnego słuchania: zachęcanie – by umieć dostrzec w drugiej osobie dobre strony.
  • Klucz do uważnego mówienia: łagodność – by umieć mówić tak, żeby inni nas słuchali.
  • Klucz do uważnych relacji: bezwarunkowa życzliwość – by poczuć bliskość z ludźmi i umieć ich docenić.
  • Klucz do uważnych reakcji: pogoda ducha – by podchodzić do każdej sytuacji ze spontanicznością i gotowością do bezinteresownej pomocy.

A ponadto dowiesz się:

  •  Jak rozpoznawać swoje nawyki komunikacyjne i jak je zmieniać.
  • Jak pokonywać komunikacyjne bariery.
  • Jak radzić sobie z kimś, kto uważa cię za wroga.
  • Jak odkrywać nieuświadomione lęki, które negatywnie wpływają na porozumiewanie się.

Dzięki tej jasnej, przystępnej, a czasem nawet zabawnej książce będziesz potrafił z większym zaangażowaniem słuchać innych i odpowiadać pewnie i precyzyjnie w każdej rozmowie i każdej sytuacji.

SUSAN GILLIS CHAPMAN, psychoterapeutka i buddystka, prowadzi terapię rodzinną i małżeńską. Od trzydziestu pięciu lat uczy uważności (mindfulness) i prowadzi szkolenia z uważnej komunikacji dla par, terapeutów i biznesu.


Wiele można by było pisać o tej książce. Zachwycają już same tytuły kolejnych rozdziałów czy podrozdziałów:

„Pory bezwarunkowej życzliwości”

„Zachęta przez słuchanie z otwartym umysłem”

„Życzliwe wsłuchiwanie się w podatne na zranienie uczucia”

„Wielki umysł czujności”

czy też „Przyjęcie postawy: najpierw my”…

Dlatego zachęcamy Was – niech każda/każdy z nas przeczyta i wprowadza w życie.

Jakby wyglądało Twoje życie gdybyś uważnie się porozumiewała/porozumiewał?

Zespół Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz