Korzyści treningu uważności

 • Wzrost umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • Zmniejszenie fizycznych i  psychosomatycznych objawów stresu
 • Umiejętność uważnej obserwacji pojawiających się myśli, emocji i zdolność świadomego zarządzania nimi
 • Poprawa zdolności koncentracji
 • Zwiększenie zdolności do relaksu
 • Zwiększenie pewności siebie i samooceny
 • Wzmocnienie postawy akceptacji siebie i innych oraz nieosądzające nastawienie wobec siebie samego i otoczenia
 • Lepsze relacje z innymi
 • Wzrost aktywności życiowej i radości życia

Czego uczymy się dzięki praktyce uważności?

 • Procesu aktywnego skupiania uwagi
 • Doświadczania poczucia własnej skuteczności i i postawy aktywnej w przeciwieństwie do pasywnej
 • Konstruktywnego radzenia sobie z problemami
 • Wyrabiania w sobie nieosądzającej i akceptującej postawy
 • Żywego kontaktu z doświadczaniem rzeczywistości tu i teraz
 • Uważnego radzenia sobie z natłokiem myśli, trudnymi emocjami, bólem itp.
 • Przeciwdziałania rozproszeniu umysłu
 • Wzmacniania siły koncentracji
 • Dostępu do postawy cechującej się bezstronnością, spokojem i wewnętrzną stabilnością

Cechy wyrabiane przez uważność:

 • Tolerancja emocjonalna
 • Spostrzegawczość
 • Autorefleksja
 • Współczucie (self-compassion)
 • Zdolność wyciszania zamętu umysłu
 • Jasność umysłu
 • Otwarty umysł
 • Pewność siebie i odwaga (dzięki współczuciu)
 • Świeżość i elastyczność (dzięki pielęgnowaniu w sobie „umysłu początkującego”)
 • Wolność od osądzania siebie
 • Wolność od osądzania innych
 • Ufność
 • Postawa akceptacji i nieosądzania

Ogólne zasady działania uważności:

 • Polepszanie umiejętności uświadamiania sobie procesów automatycznych (emocji, schematów myślowych, wzorców zachowania)
 • Deautomatyzacja nawykowych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania
 • Wzmacnianie umiejętności zauważania i obserwowania myśli i emocji, zamiast utożsamiania się z nimi
 • Wzmacnianie postawy akceptacji
 • Wzmacnianie w sobie samoświadomości i samoobserwacji
 • Wzmacnianie doświadczenia samodzielności
 • Uważne postrzeganie swoich zasobów, pozwalające na żywy kontakt z doświadczaniem bieżącej chwili oraz pozytywnych aspektów danej sytuacji
 • Wyraźniejsze postrzeganie przez co życie staje się żywsze i barwniejsze

Obecnie jest mnóstwo publikacji naukowych na temat korzyści jakie można osiągnąć trenując uważność na kursie MBSR. Tutaj znajdziesz tylko niektóre z nich.