IZA MARKIEWICZ

"

Doradca i trener międzykulturowy

“Agnieszka… gdybym miała wybrać jedno słowo ją opisujące, wybrałabym <<dobro>>.

Dobro jako dojrzałe połączenie mądrości, wsparcia, akceptacji i potrzeby nieustannego rozwoju.

MBSR prowadzony przez Agnieszkę ma niezaprzeczalną, dodatkową wartość, właśnie dlatego, ze jest prowadzony przez nią. Niezwykłe połączenie wiedzy, umiejętności ze skromnością Agnieszki, po prostu działa cuda.

A najwspanialsze jest to, że jest to autentyczne i nie kończy się z wyjściem z sali i zakończeniem kursu”.

Iza Markiewicz

W życiu zawodowym i prywatnym niezmiennie oddana różnorodności świata i ludzi, doradca i trener międzykulturowy, od kilkunastu lat prowadząca warsztaty oraz sesje dla międzynarodowych grup oraz korporacji.