In Pain? Try This Mindfulness Exercise

Christaine Wolf
"

Christaine Wolf

Każdemu z nas zdarza się odczuwać co jakiś czas dyskomfort, coś nieprzyjemnego, co nawykowo nazywamy słowem „ból”. W publikacji „In Pain? Try This Mindfulness Exercise” Christaine Wolf przedstawia sposób, w jaki możemy obserwować realnie istniejące wrażenie fizyczne, które kryje się pod konstruktem myślowym pt. „ból”:

P – „putting kindess toward self and others”

= kierowanie ku sobie i innym życzliwości;

A – „allowing experience to be there, just as it is”

= pozwalanie doświadczeniu być takim jakie jest;

I – „inquiring with interest into physical sensations, emotions and thoughts”

= obserwowanie fizycznych odczuć płynących z ciała, obserwowanie emocji i myśli;

N – „not identyfing with the pain; stop asking „Why is it happening to me” Instead, remember it’s a natural process

= nie identyfikowanie się z bólem, zaprzestanie zadawania pytania „Dlaczego mnie to spotkało”? Zamiast tego pamiętanie, że to naturalna część życia.

Nie zawsze łatwo jest w taki sposób potraktować silne i często nieprzyjemne wrażenie. Ważne jest jednak aby, kierując się uważnością i świadomością podejmować mądre decyzje – raz będzie to oznaczało wzięcie tabletki przeciwbólowej, innym razem aby „ból minął wystarczy napić się wody a jeszcze innym razem najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie ćwiczenia PAIN.

tłum. Agnieszka Guzicka