dr Julia E. Wahl

"

Nauczycielka Uważności i Współczucia

PhD (dr), psycholog, trener współczucia i uważności. Pomysłodawczyni i kierowniczka Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i we Wrocławiu. Jedna z pomysłodawczyń i współorganizator konferencji „1st Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness: Theory and Practice” oraz współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii, założyciel i dyrektor The Mind Institute. Ukończyła m.in. trening dla nauczycieli „MBSR in Mind-Body Medicine” prowadzony przez Jona Kabata-Zinna i Sakiego Santorelliego. Superwizowała się m.in. u prof. Christophera Germera (Harvard Medical School), Marii Marquardt, Gregora Zvelca, Wandy Paszkiewicz.

Przeprowadziła i superwizowała ponad 100 8-tygodniowych treningów uważności i współczucia w Polsce i w Wlk. Brytanii, odosobnień medytacyjnych, warsztatów – m.in. na corocznych konferencjach brytyjskiej organizacji dla pacjentów z ataksją (Ataxia UK), w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, w różnych firmach (np. w Forum Media Polska, Roche), w ramach spotkań otwartych (np. Przekroju). Przeprowadza także wykłady na wielu konferencjach, np. ostatnio: International Conference on Mindfulness (ICM) 2018 (Amsterdam, 10-13 lipca 2018), Konferencja dla Osób z Szumami Usznymi i Obniżoną Tolerancją na Dźwięki (Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Kajetany, 20 października 2018), Międzynarodowy Kongres Psychologów i Psychoterapeutów (Warszawa, 7 grudnia 2018).

Związana z University of Derby, w Wlk. Brytanii, gdzie stworzyła program treningowy w oparciu o podejście współczucia dla pacjentów onkologicznych i osób po chorobie nowotworowej (w ramach obronionego już doktoratu).

Kierowniczka Studiów Podyplomowych Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i we Wrocławiu.

Stale pisuje do różnych popularnych czasopism po polsku i angielsku, m.in. do Świata Mózgu, Przekroju, Charakterów, Magazynu Joga, Psychologie und Leben, Newsweek Psychologia, Psychologii w Praktyce, Czasopisma Mindfulness (którego jest redaktor prowadzącą).

Pisuje także artykuły naukowe, np.: Wahl, J.E., Sheffield, D., Maratos, F. & Archer, S. (2018). Development of a compassion-based training for cancer (CforC) curriculum for female breast cancer patients and survivors. Mindfulness and Compassion, 3(1), pp 47-76.

Wykładała i wykłada m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Poznaniu, University of Derby.

Autorka książki „O współczuciu. Powrót do wrażliwości i siły” (Wydawnictwo Charaktery).

Twórczyni (wraz z Wiesławą Serkowską) Akademii Proaktywnego Przywództwa (Proactive Leadership Academy), w tym programu i narzędzi Akademii.

Za swoich mentorów w kontekście podejść kontemplacyjnych, psychologii uważa profesora Tomasza Pietrzykowskiego, profesora Chrisa Germera, profesora Paula Gilberta, profesora Davida Sheffielda oraz Wendy Wood.